hebrew english
חדשות המועדון
  • מייסד השיטה
  • מאמרים
  • קורסים והכשרות
  • מקום של כבוד
  • גלריה

מועדון "שאי-הון" , המרכז לאומנויות הלחימה נוסד ע"י אונשי סידני שלמה פייגה ז"ל (1932 - 2007 )
שעלה לישראל בשנת 1960 מדרום אפריקה עם אשתו נחמה נורין ז"ל וילדיו רועי ואילן, והתיישב במושב מולדת שם נולדו אורן והתאומים גיל וזיו.
במולדת פתח את המועדון הראשון לאומנות הלחימה "שאי-הון". סידני היה הראשון שהביא את הקארטה לישראל ובמכבייה השישית ביצע הדגמה
וחשף את אומנות הלחימה "שאי-הון" בארץ.

34b1

"שאי-הון" היא שיטה ייחודית שבתוכה אפשר לזהות מספר ענפי אומנויות לחימה שבכולן התאמן והתמחה מייסד השיטה אונשי סידני שלמה פייגה
(ג'ודו,קארטה,איגרוף,ג'וג'יטסו ושיטת הגנה עצמית וקרב מגע ייחודיים) ודרך השקפת עולם פנימית וייחודית בעולם שלו בפרט ובעולם אומנויות הלחימה בכלל
פיתח וייסד את שיטת "שאי-הון" . סידני הוכנס להיכל התהילה של אומנויות הלחימה בדרום אפריקה בדרגה הגבוהה ביותר בעולם של מייסד שיטה באומנויות
הלחימה , "שאי-הון" . כיום ראש השיטה הוא רועי פייגה, מאמן בכיר ובנו הבכור של סידני שלמה פייגה. ביחד עם אחיו אילן, אורן, גיל וזיו ממשיכים את דרכו
ומורשת "שאי-הון" .

3336_comp 27Faiga 1


"שאי-הון" היא שיטה המכבדת את העבר, חיה את ההווה, ומסתכלת אל העתיד תוך שמירה על אופייה המיוחד, הייחודיות שלה ועל הדברים שהיא מייצגת:

כבוד לאלוהים.
כבוד למדינה.
כבוד להורים.
כבוד למאמן ולאדם.
ביטחון עצמי.
שליטה עצמית, שיפור רמת הקואורדינציה.
חיזוק ושיפור הדימוי העצמי.
התנהגות מונעת ונכונה בחיי היום יום.
לשאוף תמיד למצוינות ולהיות נאמן לדרך.
לקיחת אחריות.
לא לוותר ולזכור שהלמידה האמיתית נעשית בדרך להגשמתה.
להימנע מהתנהגות אלימה.


כל אלה, הם רק חלק מהדברים הנרכשים בדרך "שאי-הון" .

אנחנו מאמינים שהמבחן האמיתי של אימוני "שאי-הון" אינו מה שאתה מבצע באימון אלא היכולת לקחת איתך את היכולות שפיתחת ולהעביר אותם
לכל תחומי החיים. ב"שאי-הון" אנחנו מצפים מכל אחד להשקיע את המקסימום שהוא יכול מבלי להשוות או לחקות אף אחד אחר.
תחושת הערך העצמי אצלנו , היא הערך החשוב ביותר.